Rörande Coronaviruset/Covid-19

Vi som alla andra samhällsaktörer är påverkade av rådande läge. Vi följer Folkhäksomyndighetens rekommendationer.

21-06-09/Showroom öppet med förbokning
Då smittspridningen i Göteborg trendar neråt

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-sa-ser-det-ut-i-din-kommun/
https://www.svt.se/datajournalistik/corona-sa-ser-det-ut-i-din-kommun/

har vi beslutat att öppna Showroom med förbokning. Vi kontaktas som vanligt via telefon 070 190 83 60, mejl info@calexicowood.se,  Chatt. Facebook/Messenger:  https://www.facebook.com/messages/t/228841613854080.

21-04-08/Showroom stängt för besök
Då smittspridningen i Göteborg åter trendar uppåt  (Västra Götalanadsregionen/Vårdgivarwebben/Smittskydd Västra Götaland/Veckorapport v.12, 21-04-08) har vi beslutat att stänga Showroom för publika besök. Vi kontaktas som vanligt via telefon 070 190 83 60, mejl info@calexicowood.se,  Chatt. Facebook/Messenger:  https://www.facebook.com/messages/t/228841613854080.

20-11-23/FHM Skärpta råd per 20-11-19
I enlighet med rekommendationer från FHM har vi tunnat ut bemanning på kontor och showroom. Hälften av vår personal jobbar på distans och sköter samarbetet med digital verktyg. Vår bedömning är att distansarbetet inte påverkar våra leveranstider.
Läs FHMs senaste råd

20-11-17/Showrooom Göteborg stängd för spontanbesök enligt nedan:

20-10-29/FHM-Covid-19: Förlängda leveranstider under perioden 201029 till 201119 p g a nya allmänna råd från FHM rörande COVID-19. Vi förväntar oss längre insatstider i hela leveranskedjan baserat på FHMs råd till arbetsgivare om att erbjuda distansarbete om möjligt. Även den rådande ökningen av smitta i sig torde ge sjukfrånvaro med tillhörande förseningar som följd. Vi ber er som kunder att ha fördragsamhet i rådande situation.

20-04-26/Tillfälligt order-stopp CALEXICO SNICKERI: För att ge våra kunder rimliga leveranstider har vi tillfälligt ORDER-STOPP t.om 20-05-08. Det ger oss 14 dagar att jobba ikapp.

20-04-15/Ansträngd drift: Vi har längre svarstider i kundtjänst och längre leveranstider för lagervaror o snickeri då ett par personal är riskgrupp o befinner sig i hel/delkarantän. Vi har tagit in ny personal som är ovana med rutiner. Vi hjälper även leverantörer i Göteborg med personal då även deras personalsituation är påverkad. Vi ber ödmjukt våra kunder om fördragsamhet och tålamod i rådande situation, vi arbetar metodiskt enligt först-till-kvarn-principen.

20-03-24-II: Status, f nv levererar vi från alla anläggningar, även om leveranstiderna kan vara något längre än normalt.

20-03-24-I: Håll avståendet, Vid leverans (hämtning på lager eller leverans till dig av speditör) håll avstånd till levererande personal, gärna en till två meter mellan er.

20-03-18-III: DHL & CALEXICO leveranser till privatpersoner. Följande gäller tills vidare:  20-03-18-II: DHL leveranser. DHL har tagit fram procedur för signering av gods enligt nedan: 20-03-18-I: Alla utfästelser är preliminära. Då både fraktbolags och leverantörers verksamhet är påverkade av det rådande samhällsläget blir vi det också. För dig som kund innebär det att våra utfästelser om leverans av material med viss leveranstid nu måste betraktas som preliminära utfästelser. Situationen ändras från dag till dag och vi kommer att hålla våra kunder uppdaterade.