Materialbrist och ökande priser på trä: Calexico din bästa träkompis😉.

Sinande och låga lagernivåer

Vi ser materialbrist och ökade priser på trämaterial i spåkulan. Mekanismerna bakom är pandemirelaterade brist i genomflöde i den transkontinentala containertrafiken med medföljande högre fraktpriser och konkurrens mellan varuslag. Vi rekommenderar kunder att addera mer tid för materialanskaffning i projekten och projekteringsmässigt jobba med olika material som fyller samma funktion.

Vi ser det, vi hör det, vi läser om det, och det är branschens snackis, det råder materialbrist.

I torsdags kom Deromegruppens  snickerisamordnare på besök. Han var på jakt efter faneer till ett projekt, snabb slagning i våra leverantörsregister gav tomma lagerplatser här i Göteborg; som tur var hade vi vad som krävdes på hyllan, just nu.

Chitchattandet med snickerisamordnaren gav indikation på låga nivåer av furu på riksnivå, så även massivträ ek. Vi själva har sedan länge sett tomt i björkplywoodförråden för de vanligaste tjocklekarna 15, 18 mm.  Mönstret är inte tydligt kring vad som kan komma att blir bristvara och inte, men vi hoppar hej vilt mellan olika lagerplatser med medföljande lagerflyttar o krånglig och tidskrävande materialflöden på en rad produktområden, det har blivit vår vardag. Vi har dessutom sänkt giltighetstiden för våra offerter från normala 30  till 15 dagar för att i någon mån avspegla rådande osäkerhet.

Vi förvånas över att effekterna inte kommit tidigare – ett år Covid19-verksamhet med glödhet träbransch i västvärld o Kina samt i sammanhanget udda faktorn Brexit som tömde svenska virkesförråd på konstruktionsvirke o i viss mån fura. (Skogsindustrin bunkrar för Brexit, 19-03-02, https://www.landskogsbruk.se)

bakomliggande mekanisMER

[ 1 ] Sinnebilden för de bakomliggande mekanismen materialiserades för bara några dagar sedan då ett containerfartyg pluggade igen Suezkanalen, en spik i kistan i ett redan ansträngt globalt transkontinental transportsystem.

Kontainerfartyg stänger Suezkanalen 21-03-24 Bildmaterial: BBC News 21-03-24 https://www.youtube.com/watch?v=C06Q4Mft0yQ, ©BBC News
Kontainerfartyg stänger Suezkanalen 21-03-24 Bildmaterial: BBC News 21-03-24 https://www.youtube.com/watch?v=C06Q4Mft0yQ, ©BBC News

Sedan början av hösten 2020 har priset på container transporter ökat med mellan 400 och 800 % enligt kontakt med logistikansvariga hos våra leverantörer. För i förhållandesvis lågvärda skrymmande produkter (importerat trä) blir det ökande fraktpriset utslagsgivande. Bristen på lediga fraktcontainrar (Al Jazeera English, 21-03-22) driver på kostnaden. Även underskottet på lastkapacitet driver på priserna.

[ 2 ] Covid19-effekten/transportsystem. Enligt vederhätiga Shannon’s Lumber Industry Update (Amerikanske marknad), driver själva pandemin kostnadsökning för globala leveranser p g a utökade hantering, köer, kostnader i hamnar, brist på lastbilar etc. Trämaterial blir utstraffat i en konkurrens om lastkapacitet på containterskeppen där mer högvärda produkter och mer nödvändiga produkter får plats på skeppen.

[ 3] Covid19-effekten/ändrade konsumtionsmönster.  Störningar i leveranssystemet, strukturförändring i produktionskedjan (när Covid-pandemin startade minskade produktionen av trävaror på global nivå) samtidigt som vi uppmanas att stanna hemma (och se utrymme före förbättring i våra hem) har skapat en obalans i tillgång och efterfrågan på trävaror vilket bidrar till att öka leveranstiderna och dessvärre öka priserna (klassisk supply & demand teori). Det har därmed uppstått ett glapp mellan tillgängliga material och uppdämt behov av trämaterial på den svenska marknaden.

Vårt råd till dig som kund:

Mot bakgrund av ovan ser vi en rörig vår vad gäller materialleveranser. Som svensk e-handelsaktör är det bara att gilla läget och göra så gott det går. Dessbättre har vi tillförsikt då vi handlar med de flesta leverantörer och grossiter av trämaterial och kan hoppa mellan leverantörer för att uppfylla våra kunders behov. Nedan ger vi tre goda råd till dig som kund

  1. Var ut i god tid
  2. Förbered er på längre leveranstider
  3. Planera ditt projekt med alternativa material som löser samma funktioner.

 

Glad Påsk 🐤/Glenn Wood

Glenn Wood

Salesassistent, Communications, Social media manager and Backoffice at Calexico Woof AB - Göteborg. Tel: 0793392568, Email: glenn@calexicowood.se

Learn More →

Lämna ett svar