TRÄVARUBRISTEN: Teak sinar, plywood svajjar, limträ når rock bottom.

Visst låter rubriken som essensen av tråkig daglig rapport från råvarubörsen – likheterna är påtagliga.

I kölvattnet, oklart hur långt ifrån pandemiskeppet, påverkas olika varuslag av skilda mekanismer, ibland samverkande, ibland enskildt. Mest påtagligt har varit den senaste månadens nästan panikartade jakt efter limträbalk och pelare. Moelven, Setra och Martinssons, de tre största svenska tillverkarna av limträ, upplever som bransch kraftigt strypta råvaruflöden givet etablerad prisbild. Orsak? Sågverken väljer såga konstruktionsvirke isf råvara till limträtilllverkarna pga lönsamhetsskäl; det skiljer ca 400% i betalningsvilja mellan råvara limträ och konstruktionsvirke. Ur aktörsperspektiv: grattis sågverken, stackars byggare & slutkund. Ur systemperspektiv: stackars trä-supplychain o slutkund – alla är förlorare då byggaren skjuts ut att ersätta stommaterial med lösningar utanför trämaterialbranschen, troligen till ökade kostnader för slutkund men uppsida färdigställt projekt.

Även Plywoodmarknaden jackar in i ovan men av andra pan-europiska skäl istället för svenska. Här är europeisk efterfrågan i sin helhet i förhållande till den svenska marknadens relativt blygsamma storlek, med resultat styvmoderligt behandling, i kombination med bristande tillverkningskapacitet en avgörande dealbraker. Svenska importörer får helt enkelt inte köpa de volymer de vill.

Som säljföretag längst ut i löverket upplever vi huggsexa på materialen. Det innebär nu att vi köper materialen innan vi har sålt dem för att låsa upp lagerpositioner o trygga affären. Milt uttryckt är det med finsvenska en sjukt volatil lager- och prissituation med starkt bristande förutsägbarhet för slutkund.

Slutligen har marinmaterialet teak en helt egen mekanism som gör den svår och dyr att få tag på. Teak är en uteslutande Burmesisk produkt som kommer med en folkrättslig problematik. Den första februari 2021 tog militären makten i landet. Sedan dess har EU aktivt arbetat för att strypa importen av teakträ till EUs medlemsländer via den Europeiska Timmerlagstiftningen EUTR som en sanktion mot den Burmesiska militärjuntan. Situationen är olycklig ur alla synvinklar, inte minst för det Burmesiska folket.

//Glenn

Yakisugi-release: Glödhet urgammal trätrend

– De här gjorde jag på 70-talet, brände trä med gasol; är de modernt igen? – pratminus från en av veckans kunder. Det sammanfattar väl det nyfunna intresset för Yakisugi som det numer benämns – what goes around, comes around.

Vi har låtit de utbrända panelbrädorna vila i vår Showroom-display några veckor och det har rönt blandat intresse från förbipasserande flanörer o kunder i andra ärenden.

Tekniken är i teorin enkel: bränn ytveden på väggpanel eller trall, borsta, efterbehandla. Resultat: Nattsvart, texturerad silverskimrande yta, avdödad för lång hållbarhet och tämligen underhållsfri; kulör från mjukbrun träådrad till nattsvart förkolnad.

Vi som säljföretag tycker det är fräscht men lite sotigt att hantera som varuprov, arkitekter (bl a Mark Isitt, Grand Designs S01/A01- 2020 Gotland, TV4) är överförtjusta och rätt använt blendar det anspråkslöst in i naturmiljö samtidigt som det blir ett statement för ursprunglighet i materialval och utformning.

Materialmässigt erbjuds främst Norrländsk kärnfura som råmaterial men även granvirke kan med vissa leverantörer användas som utgångspunkt för färdig vara.

Så för att vi gillar tekniken och visuell outcome lägger vi upp en ? teaser på vår plattform med några bilder och riktpriser för att sondera intresse. Vi har landat en Västkustsk leverantör likväl som en från Baltikum. Under sommaren kommer vi specificera och produktifiera det vi kommer kunna erbjuda konkret. Till sist en inspirationslänk för vad Yakisugi kan innebära i bredare mening.

Glad Försommar /Glenn