Status: Varubrist Björkbaserade produkter, Ek, & Accoya

22-09-18

 

Combi- respektive Twinplywood är två ersättningar för Björkplywood som FINNS I LAGER. Combiplywood är en poppelplywood vilket Twinplywood också är men med yttersta lagret av björkfaneer. Skivorna är inte lika formstabila som björkplywood men har estetiskt jämförbara kvaliteter. Skivorna lagerförs i Stockholm, Malmö & Göteborg. Till skivorna >

Accoya är en fortsatt bristvara men levereras ”skvättvis” till vår leverantör. Skicka offertförfrågan för att få aktuell information.

Ekleveranser påverkas starkt av rådande östeuropeisk siuation. Ingen ny progons finns f.nv. tillgänglig.


 

22-03-30
Bristmeddelande: Accoya är f nv slut i lager i Sverige.

22-03-24
Handelsstopp tillämpas nu av våra leverantörer för:

– Björkplywood
– Slitskyddsplywood
– Formplywood
– Fanerade skivor
– Europeisk Ek (massivträ & limfog)

Inga nya leveranser kommer ske innan konflikten mellan Ryssland & Ukraina är löst. Det medför att nuvarande Svenska varulager för ovan produktgrupper på sikt kommer att sina . Byggare och privatpersoner kommer då att hänvisas till ersättningsprodukter. En av våra leverantörer pekar på Sydeuropeisk poppelplywood som en ersättning men även granplywood, melamin eller laminatbelagda skivor med björkimitationer nämns som ersättningsprodukter.

Som tidigare nämnts jobbar vi nu främst med offerter med kort varaktighet för att i möjligaste mån avspegla rådande situation.

22-03-13
Vår nuvarande bedömning är volatila priser med betoning på materialbrist och ökande priser  på främst Björkplywood och Sibirisk lärk (Ryssland) samt motsvarande för bl a Limfog Ek (Ukraina).

Kontakter med leverantörer ger i nuläget att det inte föreligger handelsstopp för ovan produktgrupper men att leverantörer nogsamt följer direktiv från Svenska regeringen.

Trots läge lämnas offert på alla förfrågningar med elva (11) dagars giltighet.

22-02-25
I relation till nuvarande läge i Ukraina bedömer vi att vi fortsätter tillämpa dagsprister.

21-04-19
Den 26 mars skrev vi under rubriken ”Materialbrist och ökande priser på trä: Calexico din bästa träkompis” om volatil prissättning o svenska trälager som töms med oklar påfyllnad, samt osäkra importleveranser.

En knapp månad senare är vi där; Våra leverantörer meddelar att dagspriser gäller och att stor osäkerhet råder kring leveranser från utlandet. För oss som har priser på nätet blir det en mardröm; vi kan inte leverera på de priser vi publicerar. Leverantörer meddelar även att europeiska producenter skalar ner produktvarianter och satsar på större volym av färre produkter.

Vi ställer därför om vår verksamhet och lämnar offert på alla förfrågningar med fem (5) dagars giltighet.  Skälet till det är dagspriser från våra leverantörer. Observera att även en offert som godkänns av dig som kund kan komma att prisförändras, men vi checkar ALLTID av det innan offerten blir en beställning.

Den fulla effekten av detta kommer materialmässigt dock inte få full effekt hos oss då vi kan leverera från många leverantör och i praktiken har tillgång till stora lagervolym med olika importkanalar och beställningsstrategier.

Glenn Wood

Learn More →

Lämna ett svar