Valurna klar till Mölndals kommun

#calexicowood, #lindträ, #sannalindholm, #demokrati, #konst, #mölndalskommun


Den användes första gången den 20 september vid röstning i höstens första sammanträde för kommunens fullmäktige.

Den 10 mars skrev vi i vår CSR-log om att ”VALURNA AV SANNA LINDHOLM FÖR MÖLNDALS KOMMUN STÖTTAS AV CALEXICO” Nu är den klar och har tagit i bruk av Mölndals kommun.

– Vi ville att konstnärerna genom sina konstverk skulle gestalta och sätta fokus på allt det engagemang och flit som finns i det politiska arbetet.” förklarar konstintendent Andreas Roth till Mölndals kommuns informationsavdelning. Calexico har levererat materialet till Sanna Lindholm som skapat valurnan.

– För mig var det ovant att arbeta utifrån bruksaspekter där urnan är utformad på ett sätt som gör röstningsförfarandet transparent och smidigt säger Lindholm och fortsätter:

– Tekniska svårigheter  var till exempel det hålrum som karvades ut innan ämnet limmades ihop och bearbetades i svarven där (den här behållaren) skulle vara. Dels så var det tidskrävande men inte på långa vägar lika tidskrävande som det skulle vart om jag skulle karva(t) ut hålrummet efter formarbetet. Att utgå från tydliga ritningar är inte det jag vanligtvis gör i mitt skulpturala arbete men här var det viktigt att allt blev precis som planerat.

Lindholm beskriver  den konstnärliga utångspunkten enligt följande:

  • ”Parametrar som jag hade med mig i det konstnärliga arbetet med att utforma valurnan var dels att den ska kunna tolkas öppet och associativt och kunna gå att reflektera över under lång tid. Genom urnans utformning, form och skuren relief, vill jag påminna om det eviga förhållandet mellan människa och natur genom referenser från vår gemensamma begrepps- och idévärld kopplat till fröet, bladet, knoppen. Där rymms inte bara ideén om ett framåtsträvande utan närvarande är även banden bakåt och påminnelsen om det förgängliga, sårbara och sköra.”

Glenn Wood

Salesassistent, Communications, Social media manager and Backoffice at Calexico Woof AB - Göteborg. Tel: 0793392568, Email: glenn@calexicowood.se

Learn More →

Lämna ett svar