Guide för att välja rätt träbehandling


– Hur ska materialet behandlas? Den frågan tillhör en av de vanligaste frågorna vi får på Calexicos kuntjänst. Hittills har vi varit sparsamma med att ge råd och hänvisat till leverantörernas datablad och till färg-fackhandel. Nu presenterar vi  www.ragnbonebrown.com där Keith Brown har byggt ett stödjande verktyg.

Calexico featuring Three Northern Makers – Podcast on Spotify

Ja äntligen är ”vi” där, i Podcast-världen, fast inbäddat och lite stealth. Vi supportar podcasten Three Northern Makers. Tre internationella makers, två från Sverige  och en engelsman gör en ”remote collaboration” under namnet Cha(i)rity. Calexico bidrar med material och logistik. Följ projektet på Instagram och Spotify.

potato_woodworkstheswedishmaker och stevebellcreates samarbetar om en podcast (Three northern makers) och trästolprojektet Cha(i)rity med stöd av Calexico Wood AB. Meningen är att en av snickarna börjar bygga en trästol som sedan skickas till nästa snickare som tolkar den första och bygger vidare på projektet. Allt dokumenteras på Instagram och diskuteras i poden. Snickarna har tidigare inte träffats men sett och följer varandra på Instagram – a truly remote collaboration som snickarna vill uttrycka det.

 

Podden är på engelska av naturliga skäl och vi på Calexio är glada för att supporta ett sånt kul projekt som nog ingen riktigt vet var det tar vägen, vilket kanske är poängen; vägen är målet.

Lyssna på den det senaste avsnittet av Three northern makers nedan.

Njut av sol, sommar och ledighet/Glenn.

Prisbubblan för trävaror tappar luft?

https://www.cnbc.com/2021/06/30/lumber-prices-dive-more-than-40percent-in-june-biggest-monthly-drop-on-record.html

Amerikanska CNBC rapporterar den 30 juni att ”The great lumber bubble of 2021 has popped”. Säljande för CNBC – vi ödmjukar oss, rapporterar indikationen och rundar utfästelser om när – var – hur.

CNBC (ledande amerikanskt affärs- och finansnyhetsnätverk) jämte två andra oberoende källor rapporterar samstämmigt att maxpris på trävaror har nått kulmen i USA . Europa och USA är inte samma marknad men hämtar material ur delvis samma källor, främst rörande ädelträ (hardwood) och är båda del i det globala försörjningssystemet.

Vi två tidigare tillfällen har vi rapporterat förskjutningar i virkespriser Materialbrist och ökande priser på trä: Calexico din bästa träkompis😉, 26 mars 21, TRÄVARUBRISTEN: Teak sinar, plywood svajjar, limträ når rock bottom, 5 juni 21. För vår egen del har de senaste månaderna varit milt sagt intressanta ur pris- och tillgångssynpunkt där vi hoppat mellan leverantörer för att uppfylla våra kunders behov, i bland till ett rätt orimligt pris, ibland förvånande normalt pris.

Att priser på trävara faller och börjar närma sig begreppet ”normalt” förefaller troligt baserat på källor nedan. När det kommer ske är dock betydligt svårare att svara på. Att döma av våra leverantörers lagersaldon är det en hel del material som fattas vilket innebär att det är fortsatt störning i försörjningsystemet med fortsatt höga priser.

Titta på åberopade källor nedan och skapa dig din egen gissning kring hur priser & tillgång kommer förändras.

KÄLLOR

CNBC

Shannons Lumber Update

Kens Karpentry

Njut av sol, sommar och ledighet/Glenn.

TRÄVARUBRISTEN: Teak sinar, plywood svajjar, limträ når rock bottom.

Visst låter rubriken som essensen av tråkig daglig rapport från råvarubörsen – likheterna är påtagliga.

I kölvattnet, oklart hur långt ifrån pandemiskeppet, påverkas olika varuslag av skilda mekanismer, ibland samverkande, ibland enskildt. Mest påtagligt har varit den senaste månadens nästan panikartade jakt efter limträbalk och pelare. Moelven, Setra och Martinssons, de tre största svenska tillverkarna av limträ, upplever som bransch kraftigt strypta råvaruflöden givet etablerad prisbild. Orsak? Sågverken väljer såga konstruktionsvirke isf råvara till limträtilllverkarna pga lönsamhetsskäl; det skiljer ca 400% i betalningsvilja mellan råvara limträ och konstruktionsvirke. Ur aktörsperspektiv: grattis sågverken, stackars byggare & slutkund. Ur systemperspektiv: stackars trä-supplychain o slutkund – alla är förlorare då byggaren skjuts ut att ersätta stommaterial med lösningar utanför trämaterialbranschen, troligen till ökade kostnader för slutkund men uppsida färdigställt projekt.

Även Plywoodmarknaden jackar in i ovan men av andra pan-europiska skäl istället för svenska. Här är europeisk efterfrågan i sin helhet i förhållande till den svenska marknadens relativt blygsamma storlek, med resultat styvmoderligt behandling, i kombination med bristande tillverkningskapacitet en avgörande dealbraker. Svenska importörer får helt enkelt inte köpa de volymer de vill.

Som säljföretag längst ut i löverket upplever vi huggsexa på materialen. Det innebär nu att vi köper materialen innan vi har sålt dem för att låsa upp lagerpositioner o trygga affären. Milt uttryckt är det med finsvenska en sjukt volatil lager- och prissituation med starkt bristande förutsägbarhet för slutkund.

Slutligen har marinmaterialet teak en helt egen mekanism som gör den svår och dyr att få tag på. Teak är en uteslutande Burmesisk produkt som kommer med en folkrättslig problematik. Den första februari 2021 tog militären makten i landet. Sedan dess har EU aktivt arbetat för att strypa importen av teakträ till EUs medlemsländer via den Europeiska Timmerlagstiftningen EUTR som en sanktion mot den Burmesiska militärjuntan. Situationen är olycklig ur alla synvinklar, inte minst för det Burmesiska folket.

//Glenn

Yakisugi-release: Glödhet urgammal trätrend

– De här gjorde jag på 70-talet, brände trä med gasol; är de modernt igen? – pratminus från en av veckans kunder. Det sammanfattar väl det nyfunna intresset för Yakisugi som det numer benämns – what goes around, comes around.

Vi har låtit de utbrända panelbrädorna vila i vår Showroom-display några veckor och det har rönt blandat intresse från förbipasserande flanörer o kunder i andra ärenden.

Tekniken är i teorin enkel: bränn ytveden på väggpanel eller trall, borsta, efterbehandla. Resultat: Nattsvart, texturerad silverskimrande yta, avdödad för lång hållbarhet och tämligen underhållsfri; kulör från mjukbrun träådrad till nattsvart förkolnad.

Vi som säljföretag tycker det är fräscht men lite sotigt att hantera som varuprov, arkitekter (bl a Mark Isitt, Grand Designs S01/A01- 2020 Gotland, TV4) är överförtjusta och rätt använt blendar det anspråkslöst in i naturmiljö samtidigt som det blir ett statement för ursprunglighet i materialval och utformning.

Materialmässigt erbjuds främst Norrländsk kärnfura som råmaterial men även granvirke kan med vissa leverantörer användas som utgångspunkt för färdig vara.

Så för att vi gillar tekniken och visuell outcome lägger vi upp en 🏷 teaser på vår plattform med några bilder och riktpriser för att sondera intresse. Vi har landat en Västkustsk leverantör likväl som en från Baltikum. Under sommaren kommer vi specificera och produktifiera det vi kommer kunna erbjuda konkret. Till sist en inspirationslänk för vad Yakisugi kan innebära i bredare mening.

Glad Försommar /Glenn

Dagspriser tillämpas tillsvidare

21-04-19
Den 26 mars skrev vi under rubriken ”Materialbrist och ökande priser på trä: Calexico din bästa träkompis” om volatil prissättning o svenska trälager som töms med oklar påfyllnad, samt osäkra importleveranser.

En knapp månad senare är vi där; Våra leverantörer meddelar att dagspriser gäller och att stor osäkerhet råder kring leveranser från utlandet. För oss som har priser på nätet blir det en mardröm; vi kan inte leverera på de priser vi publicerar. Leverantörer meddelar även att europeiska producenter skalar ner produktvarianter och satsar på större volym av färre produkter.

Vi ställer därför om vår verksamhet och lämnar offert på alla förfrågningar med fem (5) dagars giltighet.  Skälet till det är dagspriser från våra leverantörer. Observera att även en offert som godkänns av dig som kund kan komma att prisförändras, men vi checkar ALLTID av det innan offerten blir en beställning.

Den fulla effekten av detta kommer materialmässigt dock inte få full effekt hos oss då vi kan leverera från många leverantör och i praktiken har tillgång till stora lagervolym med olika importkanalar och beställningsstrategier.

Materialbrist och ökande priser på trä: Calexico din bästa träkompis😉.

Vi ser materialbrist och ökade priser på trämaterial i spåkulan. Mekanismerna bakom är pandemirelaterade brist i genomflöde i den transkontinentala containertrafiken med medföljande högre fraktpriser och konkurrens mellan varuslag. Vi rekommenderar kunder att addera mer tid för materialanskaffning i projekten och projekteringsmässigt jobba med olika material som fyller samma funktion.

Vi ser det, vi hör det, vi läser om det, och det är branschens snackis, det råder materialbrist.

Sinande och låga lagernivåer
Sinande och låga lagernivåer i Träsverige, © calexicowood.se.

I torsdags kom Deromegruppens  snickerisamordnare på besök. Han var på jakt efter faneer till ett projekt, snabb slagning i våra leverantörsregister gav tomma lagerplatser här i Göteborg; som tur var hade vi vad som krävdes på hyllan, just nu.

Chitchattandet med snickerisamordnaren gav indikation på låga nivåer av furu på riksnivå, så även massivträ ek. Vi själva har sedan länge sett tomt i björkplywoodförråden för de vanligaste tjocklekarna 15, 18 mm.  Mönstret är inte tydligt kring vad som kan komma att blir bristvara och inte, men vi hoppar hej vilt mellan olika lagerplatser med medföljande lagerflyttar o krånglig och tidskrävande materialflöden på en rad produktområden, det har blivit vår vardag. Vi har dessutom sänkt giltighetstiden för våra offerter från normala 30  till 15 dagar för att i någon mån avspegla rådande osäkerhet.

Vi förvånas över att effekterna inte kommit tidigare – ett år Covid19-verksamhet med glödhet träbransch i västvärld o Kina samt i sammanhanget udda faktorn Brexit som tömde svenska virkesförråd på konstruktionsvirke o i viss mån fura. (Skogsindustrin bunkrar för Brexit, 19-03-02, https://www.landskogsbruk.se)

bakomliggande mekanisMER

[ 1 ] Sinnebilden för de bakomliggande mekanismen materialiserades för bara några dagar sedan då ett containerfartyg pluggade igen Suezkanalen, en spik i kistan i ett redan ansträngt globalt transkontinental transportsystem.

Kontainerfartyg stänger Suezkanalen 21-03-24 Bildmaterial: BBC News 21-03-24 https://www.youtube.com/watch?v=C06Q4Mft0yQ, ©BBC News
Kontainerfartyg stänger Suezkanalen 21-03-24 Bildmaterial: BBC News 21-03-24 https://www.youtube.com/watch?v=C06Q4Mft0yQ, ©BBC News

Sedan början av hösten 2020 har priset på container transporter ökat med mellan 400 och 800 % enligt kontakt med logistikansvariga hos våra leverantörer. För i förhållandesvis lågvärda skrymmande produkter (importerat trä) blir det ökande fraktpriset utslagsgivande. Bristen på lediga fraktcontainrar (Al Jazeera English, 21-03-22) driver på kostnaden. Även underskottet på lastkapacitet driver på priserna.

[ 2 ] Covid19-effekten/transportsystem. Enligt vederhätiga Shannon’s Lumber Industry Update (Amerikanske marknad), driver själva pandemin kostnadsökning för globala leveranser p g a utökade hantering, köer, kostnader i hamnar, brist på lastbilar etc. Trämaterial blir utstraffat i en konkurrens om lastkapacitet på containterskeppen där mer högvärda produkter och mer nödvändiga produkter får plats på skeppen.

[ 3] Covid19-effekten/ändrade konsumtionsmönster.  Störningar i leveranssystemet, strukturförändring i produktionskedjan (när Covid-pandemin startade minskade produktionen av trävaror på global nivå) samtidigt som vi uppmanas att stanna hemma (och se utrymme före förbättring i våra hem) har skapat en obalans i tillgång och efterfrågan på trävaror vilket bidrar till att öka leveranstiderna och dessvärre öka priserna (klassisk supply & demand teori). Det har därmed uppstått ett glapp mellan tillgängliga material och uppdämt behov av trämaterial på den svenska marknaden.

Vårt råd till dig som kund:

Mot bakgrund av ovan ser vi en rörig vår vad gäller materialleveranser. Som svensk e-handelsaktör är det bara att gilla läget och göra så gott det går. Dessbättre har vi tillförsikt då vi handlar med de flesta leverantörer och grossiter av trämaterial och kan hoppa mellan leverantörer för att uppfylla våra kunders behov. Nedan ger vi tre goda råd till dig som kund

  1. Var ut i god tid
  2. Förbered er på längre leveranstider
  3. Planera ditt projekt med alternativa material som löser samma funktioner.

 

Glad Påsk 🐤/Glenn Wood

Tacksamhetens år 2020


Gokväll,

Nu börjar man kunna ta på den mycket lååånga och mörka höstens mål, Kalle Anka och hans vänner – 15.00 Julafton. 

Jag och en annan säljare avslutar fredag här på kontoret, han vid ett skrivbord, jag vid ett annat. Det är lite ekigt (tomt), övrig personal på distans. 

Skenet bedrar dock, inget tidigare år i företagets historia har varit som 2020, kontrast-rikt på alla sätt. Jag vill skriva ”Nådens år 2020” men korrekt är nog Tacksamhetens år 2020, ur Calexicos horisont. 

Jag scrollar förstrött bland offerter och beställningar  ser Kulturhuset i Kiruna flimra förbi, likaså Kulturhuset i Falkenberg, kubikmeter med skivor till fjällvärden (som försvann men hittades utanför en ladugård), badbryggor på båtar, knivvämnen, masurbjörk kors o tvärs i Sverige, Valchromat i mängder till norra, östra, västra, centrum Stockholm. Trall till oräkneliga uteplatser i Göteborg, Skåne, Småland, Västerbotten …hela Sverige och så många släpvagnar har fått ett nytt liv med CALEXICOs Slitskyddsplywood och så vår favorit J., som byggde en offroad ”Teardrop” husvagn av Calexicos Björkplywood under 2020. Under våren yrde det ut runt 1 km ek-list från Snickeri och Showroom till inredning av Juan Font Vinbar i Göteborg, också ett kul projekt.

Ytterst koncentrerat kokar Calexicos vara ner till de erbjudanden vi ger till er kunder; med all tydlighet lyckas vi med det om och om och om igen🙂.

VI VILL TACKA ER KUNDER FÖR ALLA ÅRETS AFFÄRER, FÖR ATT NI VISADE FÖRTROENDE FÖR VÅR VERKSAMHET OCH FÖRDRAGSAMHET I RÅDANDE  PANDEMI. TACK! 

Vi önskar er alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År.

PS Under Calexicos Black Friday 201127 – 201129 kom 23 beställningar in och vi planterar 230 träd i Malawi enligt vår utfästelse. DS

Rörande Coronaviruset/Covid-19

Vi som alla andra samhällsaktörer är påverkade av rådande läge. Vi följer Folkhäksomyndighetens rekommendationer.

21-06-09/Showroom öppet med förbokning
Då smittspridningen i Göteborg trendar neråt

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-sa-ser-det-ut-i-din-kommun/
https://www.svt.se/datajournalistik/corona-sa-ser-det-ut-i-din-kommun/

har vi beslutat att öppna Showroom med förbokning. Vi kontaktas som vanligt via telefon 070 190 83 60, mejl info@calexicowood.se,  Chatt. Facebook/Messenger:  https://www.facebook.com/messages/t/228841613854080.

21-04-08/Showroom stängt för besök
Då smittspridningen i Göteborg åter trendar uppåt  (Västra Götalanadsregionen/Vårdgivarwebben/Smittskydd Västra Götaland/Veckorapport v.12, 21-04-08) har vi beslutat att stänga Showroom för publika besök. Vi kontaktas som vanligt via telefon 070 190 83 60, mejl info@calexicowood.se,  Chatt. Facebook/Messenger:  https://www.facebook.com/messages/t/228841613854080.

20-11-23/FHM Skärpta råd per 20-11-19
I enlighet med rekommendationer från FHM har vi tunnat ut bemanning på kontor och showroom. Hälften av vår personal jobbar på distans och sköter samarbetet med digital verktyg. Vår bedömning är att distansarbetet inte påverkar våra leveranstider.
Läs FHMs senaste råd

20-11-17/Showrooom Göteborg stängd för spontanbesök enligt nedan:

20-10-29/FHM-Covid-19: Förlängda leveranstider under perioden 201029 till 201119 p g a nya allmänna råd från FHM rörande COVID-19. Vi förväntar oss längre insatstider i hela leveranskedjan baserat på FHMs råd till arbetsgivare om att erbjuda distansarbete om möjligt. Även den rådande ökningen av smitta i sig torde ge sjukfrånvaro med tillhörande förseningar som följd. Vi ber er som kunder att ha fördragsamhet i rådande situation.

20-04-26/Tillfälligt order-stopp CALEXICO SNICKERI: För att ge våra kunder rimliga leveranstider har vi tillfälligt ORDER-STOPP t.om 20-05-08. Det ger oss 14 dagar att jobba ikapp.

20-04-15/Ansträngd drift: Vi har längre svarstider i kundtjänst och längre leveranstider för lagervaror o snickeri då ett par personal är riskgrupp o befinner sig i hel/delkarantän. Vi har tagit in ny personal som är ovana med rutiner. Vi hjälper även leverantörer i Göteborg med personal då även deras personalsituation är påverkad. Vi ber ödmjukt våra kunder om fördragsamhet och tålamod i rådande situation, vi arbetar metodiskt enligt först-till-kvarn-principen.

20-03-24-II: Status, f nv levererar vi från alla anläggningar, även om leveranstiderna kan vara något längre än normalt.

20-03-24-I: Håll avståendet, Vid leverans (hämtning på lager eller leverans till dig av speditör) håll avstånd till levererande personal, gärna en till två meter mellan er.

20-03-18-III: DHL & CALEXICO leveranser till privatpersoner. Följande gäller tills vidare:  20-03-18-II: DHL leveranser. DHL har tagit fram procedur för signering av gods enligt nedan: 20-03-18-I: Alla utfästelser är preliminära. Då både fraktbolags och leverantörers verksamhet är påverkade av det rådande samhällsläget blir vi det också. För dig som kund innebär det att våra utfästelser om leverans av material med viss leveranstid nu måste betraktas som preliminära utfästelser. Situationen ändras från dag till dag och vi kommer att hålla våra kunder uppdaterade.