Rörande Coronaviruset/Covid-19

Vi som alla andra samhällsaktörer är påverkade av rådande läge. Vi följer Folkhäksomyndighetens rekommendationer.

21-06-09/Showroom öppet med förbokning
Då smittspridningen i Göteborg trendar neråt

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-sa-ser-det-ut-i-din-kommun/
https://www.svt.se/datajournalistik/corona-sa-ser-det-ut-i-din-kommun/

har vi beslutat att öppna Showroom med förbokning. Vi kontaktas som vanligt via telefon 070 190 83 60, mejl info@calexicowood.se,  Chatt. Facebook/Messenger:  https://www.facebook.com/messages/t/228841613854080.

21-04-08/Showroom stängt för besök
Då smittspridningen i Göteborg åter trendar uppåt  (Västra Götalanadsregionen/Vårdgivarwebben/Smittskydd Västra Götaland/Veckorapport v.12, 21-04-08) har vi beslutat att stänga Showroom för publika besök. Vi kontaktas som vanligt via telefon 070 190 83 60, mejl info@calexicowood.se,  Chatt. Facebook/Messenger:  https://www.facebook.com/messages/t/228841613854080.

20-11-23/FHM Skärpta råd per 20-11-19
I enlighet med rekommendationer från FHM har vi tunnat ut bemanning på kontor och showroom. Hälften av vår personal jobbar på distans och sköter samarbetet med digital verktyg. Vår bedömning är att distansarbetet inte påverkar våra leveranstider.
Läs FHMs senaste råd

20-11-17/Showrooom Göteborg stängd för spontanbesök enligt nedan:

20-10-29/FHM-Covid-19: Förlängda leveranstider under perioden 201029 till 201119 p g a nya allmänna råd från FHM rörande COVID-19. Vi förväntar oss längre insatstider i hela leveranskedjan baserat på FHMs råd till arbetsgivare om att erbjuda distansarbete om möjligt. Även den rådande ökningen av smitta i sig torde ge sjukfrånvaro med tillhörande förseningar som följd. Vi ber er som kunder att ha fördragsamhet i rådande situation.

20-04-26/Tillfälligt order-stopp CALEXICO SNICKERI: För att ge våra kunder rimliga leveranstider har vi tillfälligt ORDER-STOPP t.om 20-05-08. Det ger oss 14 dagar att jobba ikapp.

20-04-15/Ansträngd drift: Vi har längre svarstider i kundtjänst och längre leveranstider för lagervaror o snickeri då ett par personal är riskgrupp o befinner sig i hel/delkarantän. Vi har tagit in ny personal som är ovana med rutiner. Vi hjälper även leverantörer i Göteborg med personal då även deras personalsituation är påverkad. Vi ber ödmjukt våra kunder om fördragsamhet och tålamod i rådande situation, vi arbetar metodiskt enligt först-till-kvarn-principen.

20-03-24-II: Status, f nv levererar vi från alla anläggningar, även om leveranstiderna kan vara något längre än normalt.

20-03-24-I: Håll avståendet, Vid leverans (hämtning på lager eller leverans till dig av speditör) håll avstånd till levererande personal, gärna en till två meter mellan er.

20-03-18-III: DHL & CALEXICO leveranser till privatpersoner. Följande gäller tills vidare:  20-03-18-II: DHL leveranser. DHL har tagit fram procedur för signering av gods enligt nedan: 20-03-18-I: Alla utfästelser är preliminära. Då både fraktbolags och leverantörers verksamhet är påverkade av det rådande samhällsläget blir vi det också. För dig som kund innebär det att våra utfästelser om leverans av material med viss leveranstid nu måste betraktas som preliminära utfästelser. Situationen ändras från dag till dag och vi kommer att hålla våra kunder uppdaterade.

Calexico + kund = Nytta för klimat och människors liv i Malawi

Sedan starten av Calexico Wood har vi planterat knappt 8 500 träd i norra Malawi. Omsatt i koldioxidekvivalenter ger det total 1 700 000 kg över trädens livstid.

Trädplanteringarna befinner sig i norra Malawi, Chintheche, Nkhata Bay, en liten ort med några hundra människor boende i små byar runt huvudvägen som löper i nord-sydlig riktning.

Root to Fruit Ltd driver verksamheten med ca 20 personal i Malawi och två personal i Europa. Företaget planterar träden från ax till limpa vilket innebär att trädfrön sås och drivs upp till planteringsbara trädplantor. Plantorna distribueras till sk ”trädklubbar”(föreningar  inom byar, skolor, företag m fl) vilka är vårdnadshavare för träden under dess livstid. Plantorna distribueras utan kostnad för trädklubben medan fördelarna av de planterade träden tillfaller klubben, medan den koldixoidsänka som uppstår av att trädet växer tillfaller den som finansierat trädet.

Arbetet med att formera nya trädklubbar och monitorera befintliga plantage är kontinuerligt.

Förutom CO2-reduktion som uppstår av växande träd finns på sidoeffekter av planteringsverksamheten bl a bättre jordmån för andra grödor, bättre lokal tillgång på frukt (en viss del av de träd som planteras är fruktträd), minskad jorderotion, fler jobb och sist men inte minst, skugga.

Ett exempel på ovan är Chihame School. Skolan har över åren mottagit många tusen träd, där Calexio har några 100 träd stående. Innan träd började planteras var skolområdet naken jord med liten växtlighet och problem med både blåst och brist på skugga. Efter plantering har pågått några år har problemen minskat avsevärt

Skolan är även en ”Children in the Wilderness” skola med stöd från en välgörenhetsstiftelse. Syftet är att utbilda barnen inom miljöområdet, med fokusområde att bevara och vårda vildmarksområden i landet.

Det är märkligt hur saker och ting kopplas ihop och påverkar varandra, för oss är nedan dagsrutin, det lilla trädet med textraden som medföljer alla våra dokument till er kunder

för människor i Malawi, unga och gamla, för oss okända, är  affärsuppgörelsen mellan Calexico och dig som kund en viktig händelse för att bidra med uthållig utveckling i Malawi lokalt och buffra CO2, skapa motstånd till rådande temperaturökning globalt; kanske är det på lite sikt just det planterade trädet som är den substantiella behållningen av vår affärsuppgörelse för båda parter eller kanske parternas barn i vilket fall.

Vi är glada för att Calexico + du som kund = Nytta för klimat och människors liv i Malawi.


Du kan läsa mer från Calexicos planteringsrapport från april 2020 här.

Offroad ”Teardrop” husvagn

För drygt ett år sedan fick vi en beställning av Björkplywood. Kunden skickade med ritningar på vad kunden skulle göra och har under arbetet dokumenterat projektet. Se o njut av bilderna på detta fina projekt och fantastiska material, Björkplywood.

 

Stooort tack J. 🙂 för bildmaterialet som detta bloginlägg baseras på.

Ny produkt: Valchromat Khaki – CQ

Höstmörkret kommer lysas upp av att tillverkaren av Valchromat har lanserat en ny kulört Khaki (cq). Säljstart för denna skiva blir under november. Priset förväntas ligga i linje med tidigare kulörter.

Tillverkaren beskriver idéen bakom produktlanseringen så här:

The big advantage of this colour is that, as a neutral shade, it combines perfectly with other colours. If the idea is to let another brighter colour stand out, khaki is ideal to create this contrast, while at the same time not completely stealing one’s attention.

200827 12:10 Priser fungerar normalt på hemsidan

200827 12:10: En databasuppdatering orsakade gårdagens och förmiddagens problem. Felet är nu avhjälpt och produkt-priserna på hemsidan fungerar normalt.

Vi har f n v felaktigt priser på hemsidan. Vi jobbar på att lösa problemet. Under tiden, vänligen begär offert på de produkter du är intresserad av.

 

SOMMARTIDER + SEMESTERSTÄNGT v.30

Vecka 30 stänger alla verksamhet på Calexico Wood omfattande kund-service, ordermottagning, snickerier i Göteborg respektive Stockholm samt Showroom och Listbutik i Göteborg.

Det går bra att mejla, men vi börjar svara på mejl först under vecka 31. 

Telefonkanalen är helt stängd under vecka 30.

Vi önskar våra kunder en skön semestervecka ?


Efter minst sagt turbulent vår är äntligen sommaren här, skönt. För vår del innebär det att showroom i Göteborg enbart är öppet Tis – Tors 12.00 – 17.00. Internethandeln är öppet som vanligt.

Vi har inventerat våra leverantörers öppettider inför sommaren, och där finns begränsningar. De stora stänger v. 28 – 31, det innebär under en 4-veckorsperiod förlängning av leveranstid för er slutkunder.

Våra viktigaste leverantörer har dock kortare semester eller är helt öppna. Vår bedömning är att totalt sett blir påverkan inte så stor.

Vi ser också att det fraktnät som vi nyttjar får inskränkningar under v.28-31, interntransporter och lagerflyttar får ett glesare schema, vilket innebär längre leveranstider.

Vi önskar glad o inspirerande sommar med många trärelaterade idéer och projekt ?

Tröstande röst i Coronakaos

Alla är vi drabbade, olika mycket, vissa oroliga, andra mer stoiska, vissa sjuka, andra tillfrisknande; gemensamt är att livet före och efter den tredje mars (fall 1 i Sverige) är helt olika.

Hos oss är halva arbetsstyrkan hemförlovad p g a förkylningslika symptom, eller sjuka barn och företagsledningen har fått ett och annat att göra för att utarbeta en beredskapsplan som avspeglar olika scenarier som Calexico kan hamna i.

Säljare Mikael Hansson

MEN, Ni bästa kunder, sviker oss inte, vi ser ingen direkt avmattning i orderflödet! vi jobbar på i samma eller något högre tempo trots av viruset orsakar oreda i världen. Vi är tacksamma för varje stund som vi kan fortsätta som vanligt och leverera trämaterial till våra kunder.

I nuläget är alla lager öppna och vi sälja ur samtliga, så vi är glada att våra leverantörer håller sig flytande och har planer liksom vi.

I morse stod P1 på, ur högtalaren strömmade Henrik Schyfferts röst. Normalt set förväntar man sig ett glatt skratt, men denna gång något mer tänkvärt: låt oss hålla oss borta från rädsla och panik. Jag satt en stund och funderade på vad han sagt och kände tillförsikt inför dagen. Tack för orden herr Schyffert.

Lyssna på vad Henrik Schyffert har att säga

Stay safe, håll avståndet – två armlängder bra tumregel –, tvätt och sprita händerna!

//Thomas Björklund
Co-founder