Khaya Mahogany

För någon vecka sedan fick vi in detta fina exemplar av delad khayastock som råmaterial till vår hyvleriservice.