Calexico + kund = Nytta för klimat och människors liv i Malawi

Sedan starten av Calexico Wood har vi planterat knappt 8 500 träd i norra Malawi. Omsatt i koldioxidekvivalenter ger det total 1 700 000 kg över trädens livstid.

Trädplanteringarna befinner sig i norra Malawi, Chintheche, Nkhata Bay, en liten ort med några hundra människor boende i små byar runt huvudvägen som löper i nord-sydlig riktning.

Root to Fruit Ltd driver verksamheten med ca 20 personal i Malawi och två personal i Europa. Företaget planterar träden från ax till limpa vilket innebär att trädfrön sås och drivs upp till planteringsbara trädplantor. Plantorna distribueras till sk ”trädklubbar”(föreningar  inom byar, skolor, företag m fl) vilka är vårdnadshavare för träden under dess livstid. Plantorna distribueras utan kostnad för trädklubben medan fördelarna av de planterade träden tillfaller klubben, medan den koldixoidsänka som uppstår av att trädet växer tillfaller den som finansierat trädet.

Arbetet med att formera nya trädklubbar och monitorera befintliga plantage är kontinuerligt.

Förutom CO2-reduktion som uppstår av växande träd finns på sidoeffekter av planteringsverksamheten bl a bättre jordmån för andra grödor, bättre lokal tillgång på frukt (en viss del av de träd som planteras är fruktträd), minskad jorderotion, fler jobb och sist men inte minst, skugga.

Ett exempel på ovan är Chihame School. Skolan har över åren mottagit många tusen träd, där Calexio har några 100 träd stående. Innan träd började planteras var skolområdet naken jord med liten växtlighet och problem med både blåst och brist på skugga. Efter plantering har pågått några år har problemen minskat avsevärt

Skolan är även en ”Children in the Wilderness” skola med stöd från en välgörenhetsstiftelse. Syftet är att utbilda barnen inom miljöområdet, med fokusområde att bevara och vårda vildmarksområden i landet.

Det är märkligt hur saker och ting kopplas ihop och påverkar varandra, för oss är nedan dagsrutin, det lilla trädet med textraden som medföljer alla våra dokument till er kunder

för människor i Malawi, unga och gamla, för oss okända, är  affärsuppgörelsen mellan Calexico och dig som kund en viktig händelse för att bidra med uthållig utveckling i Malawi lokalt och buffra CO2, skapa motstånd till rådande temperaturökning globalt; kanske är det på lite sikt just det planterade trädet som är den substantiella behållningen av vår affärsuppgörelse för båda parter eller kanske parternas barn i vilket fall.

Vi är glada för att Calexico + du som kund = Nytta för klimat och människors liv i Malawi.


Du kan läsa mer från Calexicos planteringsrapport från april 2020 här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *