Det lilla dödsäpplet – Manchineel tree

I södra Florida och längs Florida Keys växer det ett litet träd som lokalbefolkningen är rädda att komma nära eller ens beröra. Det är trädet Manchineel (Hippomane mancinella), som också  är en kusin till det brasilianska gummiträdet Para,  som spelat en ibland dödlig roll i historien. Wikipedia beskriver det som ”Världens giftigaste träd.”

Det rapporteras att när de Spanska Conquistadorerna anlände till Florida Keys med avsikt att erövra landet, slog ursprungsbefolkningen tillbaka med allt till sitt förfogande. Det inkluderade den giftiga saven från Manchineelträdet, som de använde för att förgifta Spanjorernas vattenförråd. Även trädets löv kan utlösa smärtsamma reaktioner vilket soldaterna lärde sig att undvika. Som en varning till andra Spanjorer skrev en: ”Den som sover under ett Manchineel-trädet, sover för alltid.”

Under sekelskiftets byggande av järnvägsförlängningen till Key West av Florida East Coast Railway  påminde Manchineelträdet återigen människorna om hur giftigt trädet är. Pat Parks, beskrev i sin bok – The Railroad That Died At Sea, 1910 – hur en orkan plötsligt passerade  en del av järnvägsbygget. För att komma undan den rasande stormen säkrade en byggöverintendent sig vid ett närliggande träd med ett bälte. Inte förrän det var för sent insåg han att hans räddare faktiskt var ett Manchineelträd! Sav från de vindsplittrade grenarna sipprade in i hans öppna sår. Mannen överlevde, men tillbringade många månader på sjukhus för att återhämta sig från trädets gift.

Det  lilla Manchineelträdet har aldrig gjort sig känt som råmaterial till timmer,  inte heller vedsamlare har varit intresserade för gift finns också i röken från brinnande Manchineel.

 

Glenn Wood

Learn More →

Lämna ett svar