Guide för att välja rätt träbehandling

– Hur ska materialet behandlas? Den frågan tillhör en av de vanligaste frågorna vi får på Calexicos kuntjänst. Hittills har vi varit sparsamma med att ge råd och hänvisat till leverantörernas datablad och till färg-fackhandel. Nu presenterar vi  www.ragnbonebrown.com där Keith Brown har byggt ett stödjande verktyg.

Glenn Wood

Learn More →

Lämna ett svar