Prisbubblan för trävaror tappar luft?

Amerikanska CNBC rapporterar den 30 juni att ”The great lumber bubble of 2021 has popped”. Säljande för CNBC – vi ödmjukar oss, rapporterar indikationen och rundar utfästelser om när – var – hur.

CNBC (ledande amerikanskt affärs- och finansnyhetsnätverk) jämte två andra oberoende källor rapporterar samstämmigt att maxpris på trävaror har nått kulmen i USA . Europa och USA är inte samma marknad men hämtar material ur delvis samma källor, främst rörande ädelträ (hardwood) och är båda del i det globala försörjningssystemet.

Vi två tidigare tillfällen har vi rapporterat förskjutningar i virkespriser Materialbrist och ökande priser på trä: Calexico din bästa träkompis😉, 26 mars 21, TRÄVARUBRISTEN: Teak sinar, plywood svajjar, limträ når rock bottom, 5 juni 21. För vår egen del har de senaste månaderna varit milt sagt intressanta ur pris- och tillgångssynpunkt där vi hoppat mellan leverantörer för att uppfylla våra kunders behov, i bland till ett rätt orimligt pris, ibland förvånande normalt pris.

Att priser på trävara faller och börjar närma sig begreppet ”normalt” förefaller troligt baserat på källor nedan. När det kommer ske är dock betydligt svårare att svara på. Att döma av våra leverantörers lagersaldon är det en hel del material som fattas vilket innebär att det är fortsatt störning i försörjningsystemet med fortsatt höga priser.

Titta på åberopade källor nedan och skapa dig din egen gissning kring hur priser & tillgång kommer förändras.

KÄLLOR

CNBC

Shannons Lumber Update

Kens Karpentry

Njut av sol, sommar och ledighet/Glenn.

Glenn Wood

Salesassistent, Communications, Social media manager and Backoffice at Calexico Woof AB - Göteborg. Tel: 0793392568, Email: glenn@calexicowood.se

Learn More →

Lämna ett svar